Estnische Volkskunde

Hauptseite | Kontakt | Über uns | HGF | Suche | Eesti Keeles | English

Võim & kultuur

Arvo Krikmann, Sirje Olesk

Papierformat: B5
Zahl der Seiten: 543
ISBN: 9985-867-78-5
Aussehung: Alo Paistik
Verleger: EKM FO
Verlags-Jahr: 2003
Kostet: 7.00 EUR

Buch bestellen

Zurück zu Titelseite | Zurück zu Bücher liste

Võim & kultuur

Sirje Oleski ja Arvo Krikmanni koostatud artiklitekogumik on pealt punane nagu karjäärikommunist mõistatuses. Punavõimu mõju kultuuridele käsitlev raamat sisaldab 14 artiklit 13 autorilt. Neid võib liigitada mitmeti: näiteks ühed on pühendatud kirjandusele, teised rahvakultuurile, ühed kasutavad materjalina tagantjärele kirjutatud autobiograafiaid ja memuaare, teised uuritaval punavõimu perioodil loodud tekste, ühtede vaatlusväljas on tinglikult võetud rahvas (konkreetselt selle kümned ja sajad esindajad), teisel juhul üksikisik(ud) jne.
Võiks kasutada veel üht kui teist liigitusalust. Näiteks miks mitte arvestada uurija isiklikku positsiooni teema suhtes, mida paljud lugejad nagunii teevad. Aga küsime lõpuks hoopis, kas raamat ajas hirmu nahka? Mõned artiklid küll ja lausa tugevasti. Kokkuvõttes enamik pakkus nii- või teistsuguseid huvitavaid allikmaterjale, ootamatuid vaatenurki, autorite tabavaid ja lugeja maailmapilt korrigeerivaid mõtteid.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG